Het gaat niet alléén om het bereiken van de eindbestemming, ook om de reis er naar toe.
 
Doelstelling.
 
Het doel van het programma KEEP Empowering People® is ondernemers en leidinggevenden in hun communicatie en samenwerking met collega's, medewerkers en overige belanghebbenden, zowel individueel als in teamverband, significant beter te laten presteren.

Programmaonderdelen.

Om bovenstaande doelstelling te realiseren worden de volgende programmaonderdelen besproken die daarna direct, interactief in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.

 1. Selfassessment, managementstijl en competentieprofiel
 2. Online applicatie en assessments van anderen.
 3. Communicatiestijlen, empathie en flexibiliteit.
 4. Beleid en beleidsoverdracht naar medewerkers.
 5. Motiveren en stimuleren van medewerkers.
 6. Coachen en begeleiden van medewerkers 'on the job'.
 7. Beoordelingsgesprekken voeren.
 8. Leiden van een overleg.
 9. Delegeren.
10. Gesprekken voorbereiden en structureren.
11. Wervend presenteren.
12. Offertebesprekingen en onderhandelingsvaardigheden.
 
Wat levert het u als leidinggevende op?
 
U zult uw gesprekken veel doelgerichter voorbereiden waardoor u sneller tot afspraken en resultaten komt!
Doordat u veel beter aansluit bij uw gesprekspartner zal de verstandhouding en samenwerking verbeteren waardoor verantwoordelijkheden eerder worden gedeeld.
U zult uw visie en argumenten gerichter onder de aandacht kunnen brengen waardoor ook minder conflicten en discussies ontstaan over het gevoerde beleid.
Doordat u meer vanuit het perspectief van de ander, de strategie en de organisatie spreekt zullen anderen u als betrouwbaar en terzake deskundig zien.
 
Wat levert KEEP Empowering People® een organisatie op? Wat is Return on Investment?

Voor organisaties geldt dat zij hun leidinggevenden sterk aan zich binden. De werknemerstevredenheid zal hoger zijn doordat leidinggevenden veel gerichter leiding geven. Eerder opgedane kennis en vaardigheden zullen opnieuw worden benut.
Door het inzetten van de online applicatie leren de deelnemers iedere dag opnieuw, in en van de praktijk waardoor het programma borgt. 
Organisaties besparen ten opzichte van traditionele 'management-trainingen' erg veel tijd, kosten en 'man-dagen'. Het programma biedt HR en management een gedragen instrument voor werving en selectie, coaching en loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
© 2010-2013 KEEPEmpoweringPeople.com
Ontwikkeld door CuSo Interactive