Succes.
 
Het succes van uw organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door het oordeel dat belanghebbenden van uw organisatie hebben.
 
Belanghebbenden kunnen zijn: klanten, zakenrelaties, leveranciers, financiële instellingen, de overheid, shareholders, leden, het eigen personeel, belangenorganisaties en consumenten.
 
Het oordeel dat zij van uw organisatie hebben of uitspreken bepaald in belangrijke mate uw zakelijk succes.

Leiding en management.
 
Binnen organisaties zien leidinggevenden toename in intensiteit en complexiteit in bedrijsfsvoering en het aansturen van medewerkers. Wereldwijde ontwikkelingen en (inter)nationale concurrentie zijn eerder norm geworden dan uitzondering, met een ongekend aantal belangen, regels, produkten en diensten om aan wensen en eisen van zakenrelaties en consumenten te voldoen. Om hieraan tegemoet te komen én trouw te blijven aan strategische doelstellingen wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in randvoorwaarden, middelen en mogelijkheden.

Het zijn echter mensen: bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die het oordeel van belanghebben en daarmee het succes van hun organisatie bepalen.

Vertrouwen en respect.

Eén manier om managementkwaliteiten te verbeteren is door het volgen van een opleiding of training. Traditioneel investeren leidinggevenden in kennis-opleidingen en/of vaardigheids-trainingen. Echter naast kennis en vaardigheden 
is het verdienen en behouden van vertrouwen en respect van essentieel belang.

KEEP Empowering People® als training.
 
Het programma is vanuit een zakelijke betrokkenheid ontwikkeld voor en door ondernemers en leidinggevenden in samenwerking met KEEP Company Coaching BV. De vraag die er aan ten grondslag lag was:
 
Kan er een online trainingsprogramma voor leidinggevenden worden ontwikkeld dat:
 
1. Leidinggevenden inzicht geeft in hoe zij overkomen, in tegenstelling tot zelfreflectie op persoonlijke voorkeuren.
2. Leidinggevenden significant praktisch en praktijkgericht ondersteunt in hun communicatie en samenwerking met collega's en medewerkers. 
3. Leidinggevenden direct in staat stelt al hun gesprekken expliciet voor te bereiden én te evalueren op basis van het profiel van degene met wie zij een gesprek voeren.
4. Gebruiksvriendelijk en goedkoop is en leidinggevenden onbeperkt, altijd en overal via internet kunnen raadplegen.
 

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
© 2010-2013 KEEPEmpoweringPeople.com
Ontwikkeld door CuSo Interactive